Příčiny, důsledky a možná vyústění současné krize Evropské unie

Aula Matematicko-fyzikální fakulty UK, Malostranské nám. 25, Praha 1 19.05.2017 Od 9.00 Do 17.30

Zpráva o konání mezinárodního kolokvia

PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNÁ VYÚSTĚNÍ

SOUČASNÉ KRIZE EVROPSKÉ UNIE

Zpracoval Martin Potůček, 22. 5. 2017

 

Kolokvium, organizované Evropským hnutím v ČR a Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK ve spolupráci se konalo19. května 2017 v aula Matematicko-fyzikální fakulty UK, Malostranské nám. 25, Praha 1. Jeho hlavním partnerem bylo Zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v ČR, spolupracující organizací Collegium Europeanum FF UK a FLÚ AV ČR s podporou programu EU „Europe for Citizens“. V průběhu jednání bylo k dispozici simultánní tlumočení a z celého jednání byl pořízen videozáznam.

 

Cílem kolokvia bylo stimulovat veřejnou rozpravu o krizi Evropské unie a o místě České republiky v jejím zvládání. Hlavní problémové okruhy byly následující:

·   příčiny krizí EU (fiskální, migrační, důvěry občanů, Brexitu, vnějších vztahů) a možnosti jejich simultánního zvládání

·         Kulturní a civilizační rozdíly mezi členskými zeměmi EU

·         Budoucnost společné měny

·         Kapacita strategického rozhodování orgánů EU

·         Místo České republiky v budoucí Evropské unii.

 

Mezinárodního kolokvia se zúčastnilo celkem 90 zájemců z řad odborníků, úředníků, politiků, diplomatů, představitelů občanských sdružení, veřejně činných osobností a studentů z České republiky i ze zahraničí. V průběhu jednání proběhla tisková konference za účasti České televize, České tiskové kanceláře, rádia Impuls a dalších novinářů. Účastníci poskytli médiím i řadu dalších rozhovorů.

 

Po úvodním vystoupení Aleše Chmelaře se jednání kolokvia soustředilo do dvou panelových diskusí. V prvním z nich, věnovaném bezprecedentní krizi EU a cestám jejího zvládání, vystoupili Tanweer Ali, Paul Blokker, Marek Mora, Martin Potůček a Ivo Šlosarčík. Ve druhém panelu diskutovali Věra Jourová, Vladimír Špidla, Peter Weiss a Daniela von Bethlenfalvy o možnostech orgánů EU, členských zemí a občanů účinně reagovat na výzvy doby. Následovala moderovaná rozprava o ohroženích a příležitostech ČR v EU, které se zúčastnili Petr Hlaváček, Jiří Malý, Aleš Chmelař a Michael Romancov. Ve všech případech následovala bohatá diskuse.

 

Doporučení, vyplývající z jednání kolokvia, představil na závěr stručně Martin Potůček:

1.      Gruntovní debata o místě budoucí ČR v budoucí EU má pro další úspěšné směřování země zásadní důležitost a měla by se stát politickou prioritou.

2.      ČR se bude muset rozhodnout, zda se přikloní k proudu, preferujícímu rychlejší postup integrace (včetně posilování politické integrace a nezbytnému navyšování unijního rozpočtu) nebo dá přednost konceptu pomalých dílčích integračních kroků v rámci pokračování dosavadní praxe.

3.      Pro ČR bude na tomto rozhodovacím poli zásadní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí společné evropské měny. Takové rozhodnutí by mělo být zvažováno v širokém kontextu jeho předvídatelných hospodářských, politických, sociálních a bezpečnostních důsledků v dlouhodobějším horizontu.

4.      ČR by měla aktivizovat svoje působení v EU tak, aby v nich byla schopna co nejlépe uplatňovat svoje legitimní zájmy a také své představy o její budoucí podobě.

 

5.      Občané ČR by měli být do diskuse o budoucnosti ČR a EU vtahováni co nejúčinněji.

 

Fotofotografie z akce:

celkový pohled 

 

 

Eurokomisařka V.Jourová

snímky z akce

snímky z akce 

snímky z akce

snímky z akce

příloha

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte