Měnová politika centrální banky v podmínkách členství ČR v EU

21.04.2016 

Evropské hnutí v ČR, Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Soukromá vysoká škola ekonomických studií v  Praze uspořádali ve čtvrtek 21. dubna 2016 panelovou diskusi na téma „Měnová politika centrální banky v podmínkách členství ČR v EU“ za účasti vrchního ředitele a člena Bankovní rady ČNB Ing. Jiřího Rusnoka a Doc. Ing. Přemysla Voráče, CSc. z SVŠES. Přitažlivé téma přitáhlo pozornost řady studentů i posluchačů z řad veřejnosti. Předmětem jejich zájmu byly například dopady nedávné světové finanční a bankovní krize na naší ekonomiku a následná reakce České národní banky prostřednictvím aplikace autonomních nástrojů monetární politiky. Detailně byl např. popsán důvod a formy cílování inflace. Po seznámení s hlavními úkoly a funkcemi centrální banky v systému národního hospodářství státu byla zdůrazněna vazba české ekonomiky na integraci Evropské unie, včetně dopadů a závazků, které z členství v EU pro českou ekonomiku vyplývají. Vysvětleno bylo těsné sepětí rozhodování ČNB s aktivitami a postoji Evropské centrální banky. Maastrichtská kritéria jsou také jistým vodítkem pro  měnovou politiku centrální banky v procesu přechodu na společnou evropskou měnu Euro. Dosažení dlouhodobé vyrovnanosti státního rozpočtu a stabilita národní měny zůstávají prioritním cílem. Řadu otázek vyvolal např. způsob stabilizace české měny prostřednictvím intervencí ČNB. Kritickým dotazem a analytickým podnětem přispěl do debaty Mgr. Aleš Chmelař z Úřadu vlády ČR. Další fundované odpovědi si vyžádaly otázky na postoj ČNB ke vstupu ČR do eurozóny, na řešení budoucnosti samotného projektu evropské integrace ve světle aktuálních krizí vnějších i vnitřních. Panelová diskuse na SVŠES potvrdila nezanedbatelný přínos konání takovýchto diskusí pro větší informovanost a podporu evropských myšlenek mezi přítomnými účastníky.

Panelová diskuse se konala v rámci akcí celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci s Europen Movement International.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte