Debata Evropského hnutí se mezi studenty

jablonecká pobočka Technické univerzity v Liberci 26.11.2015 

Na již tradiční debatu Evropského hnutí zavítali mezi studenty jablonecké pobočky Technické univerzity v Liberci osvědčení lektoři – člen Bankovní rady ČNB Ing. Jiří Rusnok a předseda Krajské hospodářské komory Ing. Vladimír Opatrný. Diskutovali o širokých souvislostech vývoje české ekonomiky v rámci integrace Evropské unie, nevyhýbali se ani ožehavým otázkám mezinárodní politiky -  např. událostem na Středním východě, migrace, Řecka a krize eura, konfliktu na Ukrajině, embargu Ruska aj. Přítomní posluchači úspěšně využili přítomnost mř. zběhlého, erudovaného a informovaného politika – bývalého českého premiéra a několikanásobného ministra – J. Rusnoka též ke zvídavým dotazům na důvěrná tajemství „politické kuchyně“.

Nejdříve však oba lektoři   -   na základě podrobné analýzy časových řad vývoje hlavních makroekonomických agregátů: hrubého domácího produktu, zaměstnanosti, inflace a platební bilance – zdokumentovali vývoj české ekonomiky v poslední dekádě. Komparací s ostatními členskými státy EU prokázali její aktuálně mimořádně nadprůměrný růst. Jedná se o pouhé dočasné vybočení po dlouhém období stagnace, či o nástup nového trendu? Nakolik je tento růst důsledkem čerpání evropských dotací? Prosazují se v českém národním hospodářství žádoucí strukturální změny? Na tyto a další  podobné  otázky odpovídali  studentům  v následné diskusi.

Společně hledali důvody relativně velmi pomalé konvergence české ekonomiky k jádru nejvyspělejších států evropské integrace a obtížného dohánění jejich životní úrovně.  Poukázali na složité období  i závažné  chyby  české transformace; transformací však prochází též unijní ekonomika. Právě nedávná světová hospodářská a finanční krize odhalila strukturální nedostatky evropské ekonomiky, která navíc  čelí  stále sílícím výzvám neúprosných procesů globalizace. Např. bouřlivý nástup zemí BRICS, boje o světové přírodní zdroje, klimatická a migrační krize, stárnutí evropské populace, nevyřešené problémy eurozóny apod. jenom potvrzují, že tradiční modely fungování evropských ekonomik se pravděpodobně již vyčerpaly.

Určitým  východiskem  se jeví mj. prohloubení spolupráce zemí v rámci evropské integrace na základě nalezení společného konsensu, stanovení a dodržování pevných kritérií a koordinovaný celounijní postup. Především důsledným využíváním výhod jednotného vnitřního trhu EU lze zajistit stabilní ekonomický růst, dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti evropské produkce a zachovat evropský model sociálně tržní ekonomiky.

Příjemné neformální prostředí, kritická otevřenost hlavních pozvaných řečníků a možnost přednesu vlastních (třeba i protichůdných) názorů posluchačů opět potvrdily úspěšnost této tradiční podzimní debaty v Jablonci nad Nisou.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte