Vývoj zaměstnanosti, mezd a životní úrovně v ČR a EU

ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci 01.12.2015 

V úterý 1. prosince 2015 se na  velmi zajímavé panelové diskusi o „ Otázkách vývoje zaměstnanosti, mezd a životní úrovně v ČR a EU“, kterou na ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci uspořádalo Evropské hnutí v ČR, se setkali posluchači TUL s Josefem Středulou, předsedou Českomoravské komory odborových svazů a s Ing. Jaroslavou Syrovátkovou, PhD. z  TUL.

Oba debatéři na promítaných časových řadách přesvědčivě doložili mj. znepokojující trendy vývoje odměňování zaměstnanců v ČR oproti vývoji těchto ukazatelů ve většině států Evropské unie. Zahraniční investice dále prohlubují duální charakter české ekonomiky; rychle narůstají rozdíly v odměňování v ČR nejen vůči zahraničí, ale též uvnitř našeho státu. Na relativním narůstání chudoby v ČR a propadání naší ekonomiky v mezinárodní komparaci se podílí též měnová politika naší centrální banky znehodnocující měnu, mzdy a úspory. K zamezení průniku negativních dopadů na životní úroveň je proto nutné rychle hledat účinnou cestu k nápravě.

Určitou koncepci krátkodobých i dlouhodobých opatření k žádoucímu zvratu dosavadních trendů představuje „Vize změny hospodářské strategie České republiky“, kterou vypracovali přední experti ČMKOS. Tento návrh zahrnuje řadu námětů z široké oblasti hospodářské, sociální a rozpočtové politiky, vzdělávání apod. Zdůrazňuje nutnost např. posílení příjmů státního rozpočtu (vč. forem progresivního zdanění vybraných příjmů), formulace prorůstové hospodářské politiky na základě využívání kvalifikované práce, prosazení pořádku do veřejných financí, zvýšení celkové efektivnosti a výkonnosti české ekonomiky, podpory aplikace výsledků vědy a výzkumu, větší podpory českému exportu českému zemědělství, rozvoje infrastruktury (vč. sociálního bydlení) apod.

Důvodem relativně nízkých mezd v ČR může být aplikovaná politika levné práce v Čechách, především však nicotná konvergence ČR vůči jádru vyspělých států Evropské unie. Klesající produktivita práce bývá nahrazována prodlužováním pracovní doby. Zásadním řešením tohoto palčivého problému však může být pouze kvalitativní změna profilu české ekonomiky!

Kritické postřehy řečníků (podložené výstižnou dokumentací) vyvolaly vzrušenou diskusi přítomných studentů a pedagogů, která dokonce přesáhla plánovaný časový limit tohoto setkání v Liberci.

Zpracoval: Ing. Jan Šolta

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte