Debata o aktuálních otázkách české ekonomiky

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 03.12.2015 

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 hostila Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích zajímavou debatu o aktuálních otázkách české ekonomiky fungující v rámci Evropské unie, kterou zorganizovalo Evropské hnutí v ČR.

Se studenty diskutoval ministr průmysl a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. a prorektorka VŠTE Ing. Ludmila Opekarová, PhD. Analyzovali hlavní trendy vývoje českého hospodářství na pozadí světové ekonomiky a v souvislosti s procesy evropské ekonomické integrace. V současné etapě jsou vedle domácí poptávky považovány vnější faktory pro vývoj naší ekonomiky za rozhodující. Po překonání hluboké světové hospodářské a finanční krize a následné vleklé stagnace přispělo dnes k  výraznému oživení české ekonomiky též zlepšené čerpání ČR z evropských fondů, obnova domácí poptávky a růst našeho exportu. V rámci Evropské unie roste nyní česká ekonomika (vedle Malty) nejrychleji.
Páteří české ekonomiky je dlouhodobě průmysl, v komparací zemí EU vykazuje nejvyšší podíl na tvorbě HDP a na zaměstnanosti. Je silně zaměřen na produkci strojírenství, zejména automobilů a jejich součástek. Nedostatkem této průmyslové struktury je relativně nižší stupeň diverzifikace a sofistikovanosti, resp. nižší úroveň finality průmyslové produkce ČR s negativními dopady na  celkovou přidanou hodnotu průmyslové výroby. Určitou cestou k nápravě může být též žádoucí zkvalitnění úrovně technického vzdělávání, flexibilita pracovních sil, intenzivnější zapojení výsledků světové vědy i domácího výzkumu do výroby. Možnou předností pro náš průmysl se stává maximální využití všech nabízených výhod rozsáhlého vnitřního trhu Evropské unie, etc.
Nová fáze vědecko – technologické a průmyslové revoluce zvýší důraz na kvalitu výrobků, na jejich těsnou propojenost na zákazníky, variantnost produkce vzhledem k poptávce, na vyšší produktivitu práce atp. Český průmysl se proto musí zapojit do klubu zemí s nejvyspělejšími technologiemi, např. těsně navázat na německou produkci, adaptovat výrobu na světové inovační proudy, zlepšit též kvalitu organizace a řízení – firem i celé společnosti. Úspěchy dosažené v tomto odvětví nakonec ovlivní úroveň života celé naší společnosti. Nadhozené problémy vyvolaly v zaplněném sále živou diskusi; dotazy a náměty studentů však směřovaly i k jiným oblastem ekonomiky a  života - např. perspektivy eura v ČR, migrace, zaměstnanost absolventů, nebezpečí terorismu a války ve světě i v ČR, Rusko, Čína apod.
Zapsal: Ing. Jan Šolta

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte