Izrael: Dnes a zítra

v místnosti č. 319 v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1 04.12.2012 Od 17:00 Do 19:00

Izrael: Dnes a zítra, to bylo téma panelové diskuse, která se uskutečnila dne 4. 12. 2012. Zorganizovalo ji družstvo Fontes Rerum společně s Evropským hnutím v České republice.

V úvodu, před vlastní diskusí zúčastněných, vyslovili svůj názor na dané téma: velvyslanec státu Izrael v České republice pan J. E. Jaakov Levy, poslanec PSP České republiky pan Robin Bőnisch a president Česko – izraelské smíšené obchodní komory, sídlící v Praze, pan Pavel Smutný.

V úvodní charakteristice současné Izraele byly uvedeny následující informace a fakta: země je rozlohou třikrát menší než ČR, vykazuje však jedno z největších HDP na světě. Má pouze 8 mil. obyvatel. V zemi je aplikována svoboda náboženství. Složením obyvatelstva je to národ různorodý (židé, křesťané, muslimové, samaritáni, drúzové, Bahajské víry) a jedná se převážně o imigranty. Různorodost původu obyvatelstva má kladný vliv na kulturu, umění, atd.

Je to svým charakterem demokratický stát, který praktikuje svobodu projevu a nezávislé soudnictví. Politická situace je značně složitá. Je dána jednak tím, jak je země situovaná v oblasti středního Východu, praktikují dobré vztahy s Egyptem a Jordánskem. Ale na druhou stranu země vnímá reálnost hrozby z Iránu (nukleární program, střely dlouhého dopadu, popření holocaustu), organizace jako Al-Kájda, Islámský džihád, hisballah, atd. projevující snahy zrušit současný režim Izraele a založit zemi s právem šaira. Projevuje se i negativní dopad Arabského jara v tom, že zúčastněné země v probíhajícím procesu vlastní demokratizace prožívají značný vnitřní rozvrat.

Izrael vlastní silnou armádu, která čelila útokům v letech 1948 (realizovala se pomoc Československa), dále v letech 1956, 1967, 1973, atd. Izraeli se podařilo četné teroristické útoky úspěšně odrazit. Přes území Sinaje jako země nikoho přicházejí do Izraele teroristé a zbraně z Libye, Súdánu, Iránu, Sýrie, atd. Izrael jako obranu proti možným útokům vlastní např. systém proti řízeným střelám.  

Ekonomika země projevuje značné nerovnosti, plynoucí z vlivu současné globální ekonomické krize. Nespokojenost obyvatel země je demonstrována četnými protesty. V příštím roce v lednu se uskuteční volby a předpokládá se vítězství současné pravice. Ne příliš úspěšné počátky socialistického Izraele s popíráním kapitalistických principů v pozdních 70.-tých a nových 80.-tých let 20. století byly vystřídány v současné době výrazným posílením výkonnosti ekonomiky. Projevuje se to zejména v oblasti výzkumu a vývoje, prosazováním aktivní proexportní politiky ve vzdálenějších zemích, atd. Pro růst ekonomiky je důležité: prostředí země (politické i geopolitické), vliv příchodu značného počtu imigrantů, kteří se snaží v novém prostředí prosadit. Dále se realizuje neformální i formální účinkování společnosti a universit, které vytvářejí velmi efektivní dílčí subinstituce, jejichž fungování podporuje podnikání a inovace a které realizovaly miliardové zisky.

Ve vztahu k ČR byly uvedeny některé významné momenty: existuje Česko – izraelská smíšená obchodní komora a v Izraeli opačná protiorganizace. Ty se zabývají propagací podnikatelů druhé země a nabízejí se i možnosti seznámení se s druhou zemí pro případ hlubšího zájmu o podnikání. Spolupráce je organizována na úrovni vlád obou zemí. Čeští špičkoví experti z různých oborů se pravidelně účastní misí, pořádaných v Izraeli, kde se seznamují s posledními výsledky vývoje v různých oborech jako zemědělství, medicíně, hightech, životní prostředí, atd. Intenzita těchto vzájemných kontaktů se výrazně prohloubila až po roce 1989 a je výsledkem iniciativy izraelského velvyslanectví v ČR. V současné době objem vzájemného obchodu dosahuje ročně 1 miliardy $, z toho ČR realizovala obchodní aktivum ve výši 683 milionů $ a Izrael v objemu 400 milionů $. Na izraelském trhu významně dominuje v poslední době zejména ŠKODA Auto. Ale otvírají se i další možnosti prosazení ČR na místním trhu. Izrael bude např. obnovovat a modernizovat infrastrukturu, což by mohlo znamenat vznik šance prosadit se na tomto trhu např. při realizaci plánované modernizace a rozšíření metra, v oblasti ekologických projektů, atd. Pro ČR je příznivé, že v objemu českého vývozu značně roste podíl oborů s vysokým podílem přidané hodnoty.   

Specifikou Izraele je, že vzhledem k neustále vyhrocené situaci země a vlivem konfliktních podmínek, ve kterých se země dlouhodobě nachází, je nucena se chovat vysoce efektivně a nadprůměrně. Specifikem země je kladné působení kvalitních imigrantů do země. Stát ovšem tyto intelektuální aktivity vysoce podporuje, jako příklad lze uvést Úřad hlavního vědce, který je zřízen na ministerstvech a podporuje prosazování nových podnikatelských a vědeckých aktivit. Vzhledem k vysoce pozitivním výsledkům této činnosti konstatovali diskutující, že státní politika je důležitá a nenahraditelná.

Diskuse se zaměřila na způsoby a možnosti prosazování kultury v zahraničí, na hodnocení významného individuálního jevu v izraelské společnosti, spočívající v přijímání špičkových expertů z různých zemí světa, kde se vyškolili a získali určité praktické zkušenosti. Při úvahách o budoucnosti Izraele se poukazovalo na zřejmý vliv současné silné politiky země, která vychází z mimořádně silné současné pozice. Ta však do budoucna bude značně ovlivněna vztahem k Palestině a vzhledem k vývoji budoucích politických jednání.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte